top of page

הסיפור שלנו

משפחת טל מוותיקי ומקימי בת עין, קשורים בנפשם ונשמתם למקום הנפלא הזה בו גידלו את תשעת ילדיהם.רותי טל, אם המשפחה הינה אמנית בתחום הציור וההדפס, אוהבת טבע ושלווה.

נפתלי טל, אב המשפחה איש עבודת כפיים ואחד ממקימי היישוב, בנה את ביתו ואת הצימרים במו ידיו באהבה רבה ובליווייה של רותי אותם הם מתחזקים ומפעילים להנאתם ובעיקר להנאתכם!

bottom of page